کد مطلب : 7071 تاریخ مطلب : 1395/10/08

نشست مديران شعب بانک صادرات با هيات رئيسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي

جذب و اعطاي تسهيلات مناسب براي صنوف

نشست مديران شعب بانک صادرات با هيات رئيسه اتاق اصناف و روساي اتحاديه هاي صنفي پيرامون جذب و اعطاي تسهيلات مناسب براي صنوف

نیمتا روزنامه های صبح کشور