کد مطلب : 7012 تاریخ مطلب : 1395/09/28 منبع : http://jamejamonline.ir/ جام جم آنلاين

زير پاي واردات و قاچاق کفش

قاچاق کفش

کفش، کالايي جذاب براي قاچاق

علياکبر پوراحمدنژاد، دبير کميسيون برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: کفش براي سودجويان از کالاهاي جذاب براي قاچاق است.

پوراحمدنژاد افزود: با توجه به پروندههايي که تاکنون در اين زمينه تشکيل شده است، بخش قابلتوجهي از قاچاق کفش مربوط به کفشهاي ورزشي با برندهاي مطرح بينالمللي است.

به گفته اين مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بيشتر کفشهاي ورزشي قاچاق از کشورهاي چين و تايوان با نام کشورهاي مطرح مثل آلمان و ژاپن وارد ايران ميشوند که اصلا هيچ نشاني از کيفيت و مرغوبيت کالاهاي درجه يک ندارند.

دبير کميسيون برنامهريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تاکيد کرد: از ابتداي امسال 9 پرونده عمده در حوزه کفش و لباس تشکيل شده است.

وي درباره ارزش محمولههاي کفش قاچاق که طي دوره يادشده کشف شده است، گفت: از آنجا که کفش نيز در زيرمجموعه لباس محاسبه ميشود و کل مجموعه مورد محاسبه قرار ميگيرد، نميتوان در اين زمينه رقم دقيقي ارائه کرد، اما براي روشن شدن حجم کل قاچاق کفش، بد نيست بدانيد در يکي از آخرين پروندههاي قاچاق که تشکيل شده، ارزش محموله کفش و لباس ورزشي 800 ميليون تومان برآورد شده است.

وي افزود: مطمئن باشيد در سالجاري طي برنامهريزي انجام شده در ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فضاي عرضه براي کل محصولات قاچاق آنچنان نا امن خواهد شد که توجه رسانهها و البته واحدهاي صنفي و مسئولان جلب خواهد شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور