کد مطلب : 5609 تاریخ مطلب : 1395/06/25

پرداخت حق عضويت

به اطلاع کليه اعضاء صنف کيف و کفش ميرسانيم ، نسبت به پرداخت هرچه سريع تر حق عضويت هاي خود اقدام نمايند

حق عضويت بصورت الکترونيکي در دفتر اتحاديه دريافت مي شود

500/000ريال
فروشندگي
500/000ريال توليدي
200/000ريال تعميرات

نیمتا روزنامه های صبح کشور